Tore Myrseth har gått seg en runde fra Ervika og utover forbi Havgløtt og tilbake igjen for å plukke søppel. Her var det mye å finne, forteller han.

- Det er utrolig hva folk kaster utgjennom bilvinduene. Jeg fant en halv bilradio, cd-plate,17 tomme snusesker, flasker og ølbokser i massevis, sigarettesker samt mye annet, forteller han nedslått. Tore spør om hvorfor kaste sånt i veigrøfta?

Bilvinduet som søppelsjakt

- Ta rasket og søpla deres med hjem og kast det der, så slipper andre å plukke det opp etter dere, sier han.

Også flere andre har kontaktet lokalavisa i det siste for å påpeke at det dukker opp svært mye rask i veigrøftene på Hitra og Frøya. Signaturen Blekkulf skriver blant annet:

- Det er fullt av alskens skrot langs veiene og i fjærene og ellers rundt om i grendene. Mye er plastavfall av ymse slag. Hvilke holdninger har bilister har som bruker bilvinduet som søppelsjakt, spør "Blekkulf".

Oppfordring til stordugnad

- Når det gjelder fjærene er det det vanlige med svært mye flyteavfall etter vinteren. Det er mye forskjellig skrot, men jeg har sett at mye av det stammer fra oppdrettsnæringa. Forposer, tauverk, plastkanner, nett osv. Av annet skrot er det både fra nærmiljøet og langveisfra. I sum er dette svært skjemmende for oss som bor her og for alle tilreisende turister og fritidsbeboere. Kommunen burde også engasjere seg i saken. Vi vil jo gjerne framstå som en et feriested, og da kan det ikke se ut slik, skriver "Blekkulf" og sender utfordringa til Mesta, til kommunene og til velforeninger, idrettslag og andre lokalforeninger om en stordugnad.

- Hamos ville sikkert vært med på dette og hentet skrotet der svartsekkene blir plassert, tror "Blekkulf".