Nærmere 20 000 frivillige skal delta i ryddeaksjonen på norske strender 9. mai. Engasjementet for å bekjempe marin forsøpling er sterkt økende. Også her lokalt i øyregionen har lokalavisa registrert at det er flere ryddeaksjoner på gang.

– Målet i år er å rydde rundt 500.000 meter kystlinje. Vi håper å fjerne 200 tonn med søppel fra strendene, sier kampanjeleder Mali Hole Skogen i Hold Norge Rent i en pressemelding.

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der norske strender skal ryddes for plast og søppel.

– Vi startet opp i 2011, og antallet som er med å rydde har vokst for hvert år. I fjor var vi 12 000 som ryddet, i år regner vi med å bli nærmere 20 000, sier Hole Skogen.

I år arrangeres strandryddedagen 9. mai. Hovedformålet med dagen er todelt.

– Dels handler det om å fjerne søppel og farlig avfall i norsk natur. Samtidig gjennomføres en viktig kartlegging og rapportering for å få oppdatert kunnskap om miljøproblemet langs strendene og på sjøbunnen, sier Hole Skogen.

Prosjektet er en del av en internasjonal dugnad med utspring i den amerikanske organisasjonen The Ocean Conservancy. Nær ti millioner mennesker i mer enn 150 land har deltatt. Både offentlige etater, frivillige organisasjoner og bedrifter er med å bidra.

Økende problem

– Nettopp kombinasjonen av praktisk innsats og dokumentasjon av miljøtilstanden gjør dette prosjektet så vellykket. Når vi vet hva søppelet består av kan vi lettere forebygge problemet, sier Cecilie Lind, miljø- og kvalitetsdirektør i gjennvinningsbedriften Ragn-Sells.

Bedriften bidrar i flere av de regionale ryddeaksjonene og tilbyr containerservice der det er aktuelt.

– Marin forsøpling er et raskt økende problem i store deler av verden. Det kjenner ingen landegrenser og er en trussel mot livet på jorda. Derfor er det bra at de norske strandryddeaksjonene er forankret i et globalt prosjekt som stadig brer om seg, sier Lind.

Dyr dør

Et stort antall dyr dør hvert år som en følge av marin forsøpling.

– Sjøfugl er spesielt utsatt, men også andre dyr kan tukle seg inn i rester av nøter og garn som er skyllet opp på strendene. Såkalt mikroplast i sjøen representerer også en trussel. Plasten tas opp i næringskjeden slik at miljøgifter kan akkumuleres helt opp til oss mennesker, sier Lind.

I fjor ble i alt 552 strender, som til sammen dekker 320 000 meter kystlinje, ryddet for søppel. Det ble også gjennomført flere dykkeroperasjoner.

– Også i år vil flere dykkere arbeide med å plukke opp søppel fra sjøbunnen, og kanopadlere og surfere vil rydde holmer og skjær langs kysten, sier Mali Hole Skogen i Hold Norge Rent.