- Lagde denne filmen for å se hvordan det vil være å krysse Åstfjorden, forteller Christian Meland. Med drone og kamera har han flydd strekket hvor det er planlagt ny bru.

Kryssing av Åstfjorden er en sentral del av utbyggingspakken Lakseveien trinn 2. Tiltaket består i hovedsak av Åstfjordbrua (725 meter), to tunneler og korte strekninger med vei i dagen. Brua på 724 meter skal bygges mellom to tunneler på hver sin side av Åstfjorden. Dersom alle brikker faller på plass, kan brua står ferdig i 2020, opplyser veivesenet. Lakseveien vil da bli 5 kilometer kortere.

Hele prosjekt Fv. 714 Lakseveien omfatter strekninga Stokkhaugen-Sunde. Trinn 2 er nå snart klar for behandling i Stortinget, og det er her kommunene og fylkeskommunen nå jobber for å enes om en søknad om å få finansiere deler av utbygginga med bompenger.  Disse skal ifølge forslaget innkreves på de samme to stasjonene som står i dag (Vaslag og Våvatnet).