Interessen for å prosjektere Åstfjordbrua på fv. 714 (Lakseveien) er stor. Mange ledende rådgiverselskapene har gitt anbud, til sammen 10, opplyser “Våre veger” (Vareveger.no)

Anbudene

3,325 millioner kroner vil Multiconsult har for å prosjektere brua. WSP Norge har levert et anbud på 3,347 mill,o g Norconsult 3,419 mill.

NB: Konkurransen gjelder byggeplan og konkurransegrunnlag.

Entreprisekostnadene for bygging av brua er beregnet til 370 millioner kroner eks. moms.

5 km kortere

Brua på 724 meter skal bygges mellom to tunneler på hver sin side av Åstfjorden. Dersom alle brikker faller på plass, kan brua står ferdig i 2020. Lakseveien vil da bli 5 km kortere.