Tirsdag tildelte olje- og energiminister Terje Søviknes(Frp) 75 nye utvinningstillatelser for olje.

To av leteblokkene(6307/2 og 5) ligger drøyt 30 kilometer nord-vest for Titran på Frøya. Her har Lundin Norge fått tilbud om å være operatør, mens Petero AS, VNG Norge AS og Statoil Petroleum er tilbudt å bli partnere med 20 prosent hver.

Dersom de aksepterer og tildelingen blir godkjent av Stortinget, vil selskapene først drive seismisk leting, deretter prøveboring, før de eventuelt bestemmer seg for å bygge ut oljefeltet.

- Det er med stor glede jeg i årets TFO(Tildeling i forhåndsdefinerte områder, journ.anm)-runde kan tilby tildeling av hele 75 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Antall utvinningstillatelser i årets TFO-tildeling er dermed det største noensinne i en konsesjonsrunde på norsk sokkel. Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP), i følge Olje- og energidepartementet.

Utfordring med beredskap

Da departementet la ut forslaget om tildeling av nye blokker i fjor, gikk Miljødirektoratet i sitt høringssvar mot tildeling av de to blokkene som ligger nærmest oss.

- På grunn av nærheten til viktige miljøverdier og land, og utfordringer og begrensinger med å etablere en beredskap som kan hindre og redusere miljøskade tilstrekkelig, fraråder Miljødirektoratet at blokkene 6307/2 og 5 inkluderes i TFO eller lyses ut. Dersom blokkene likevel lyses ut, er det viktig at begrensingene med boring i oljeførende lag i gyteperioder for fisk, og hekke- og myteperioder for sjøfugl beholdes for leteboring og etableres for produksjonsboring, skrev direktoratet.

Vil stemme i mot

Derfor varsler SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken at de vil kjempe i mot tildelingen når den skal behandles av Stortinget.

- SV vil fremme forslag i Stortinget om at det ikke skal tillates oljevirksomhet i noen av de sårbare områdene langs kysten. Regjeringen gir tillatelse til oljeboring i noen av de mest sårbare områdene langs kysten av Trøndelag. Områder som er viktige gyte- og oppvekstområder for fisk, viktige sjøfuglområder og områder med rike korallforekomster. Regjeringen overkjører de klare advarslene de har fått fra sine egne miljøeksperter i Miljødirektoratet. Umistelige naturverdier står på spill, skriver Haltbrekken til lokalavisa.

Når land raskt

Miljødirektoratet viste i sin fraråding til oljedriftberegninger og miljørisikoanalyser som ble gjort i 2012 på oljeblokken 6307/6 som ligger inntil blokk 6307/5, og nærmere Frøya.

- Simulering av oljedrift- og spredning viste korte drivtider til land (ca 2,5 døgn på 50 persentilen, og under 1 døgn på 95 persentilen) og høye sannsynligheter for at olje treffer kysten ved Smøla, Frøya, Froan (50-90 % sannsynlighet for treff), men også nordover mot Vikna og Vega. Oljedrift ble modellert for relativt lave oljerater (under 1000 m 3 ) for en lett olje (Kristin lettolje). Siden disse oljedriftsberegningene ble gjennomført, er modellen som brukes i analysene (OSCAR-modellen) oppdatert med det resultat at oljedriftsberegningene gir større mengder olje på overflaten og mer olje inn mot kysten, skriver Miljødirektoratet.