Formannskapet i Hitra har vedtatt å støtte utgivelse av Fosens historie bind 2 med 55.908 kroner. Rådmannen var inntilt på å avslå søknaden i mangel på penger. Men etter forslag fra ordfører Ole L. Haugen (Ap) ble de foreslått å finansiere bokstøtten med bruk av kommunens reserver.

-  Hitra kommune oppfordrer de andre kommunene om å bidra med sine respektive omsøkte beløp, heter det i det enstemmige vedtaket.

Også rådmannen vurderer tiltaket som positivt for å gjøre Fosen-regionens historie kjent gjennom bokutgivelse. Men administrasjonen mente i forkant av formannskapets behandling at de 200.000 kronene kommunene allerede beviler til lokal bygdebok gjennom Kystmuseet, er det man har råd til nå.

Fosen historielag holder på å utarbeide regionhistorie for de elleve kystkommunene i Sør- Trøndelag. Første bind kom i 2005, andre bind skal foreligge i 2019.

- Fosen historielag søkte i 2016 de elleve kommunene om bidrag til å utarbeide bind 2. Det ble søkt om 12 kr pr innbygger (4 kr pr. innbygger i tre år). Noen kommuner betalte, helt eller delvis, men ellers var responsen ikke som forventet. Arbeidet er nå kommet langt. Forfatterne skal ha sine manuskripter ferdige innen 1. mai 2018. Fosen historielag har hittil båret utgiftene, men det trengs tilskudd fra annet hold for å fullføre arbeidet. Vi har barbert budsjettet fra 2,5 mill til 2,05 mill. Lenger ned kan vi ikke gå, om vi skal gi ut et historieverk og ikke et kompendium, skriver historielagets leder Johan G. Foss i søknaden.

Hverken Snillfjord, Hitra eller Frøya hadde på søknadspunktet betalt noe i dette bokprosjektet, mens enkelte Fosen-kommuner hadde betalt inn hele eller deler av summen.