Søndag kl. 12.00 blir det friluftsgudstjeneste på Terningen fyr ved Sandstad.Det er sokneprest Jarle Bryne som skal lede gudstjenesten i de noe uvanlige omgivelsene. Med seg til Terningen har han også Strand seniorbrass og kirketjener Bjørg Bjørgvik.

Det settes opp båttransport fra hurtigbåtkaia på Sandstad med første avgang kl. 11.00

Kirkeverge Hege Terese Myhren opplyser at det tas forbehold om været.

- Ved kraftig nedbør og/eller kraftig vind, holdes gudstjenesten i Sandstad kirke, forklarer kirkevergen.

Terningen fyr.