-Det er svært gledelig at regjeringen kommer med dette nå. En ordning hvor vekst og miljøhensyn går hånd i hånd har lenge vært etterspurt. En kapasitetsøkning på 5 % på hver eksisterende konsesjon betyr en økning på over 2 milliarder i eksportverdi. Det sier Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, i en kommentar til dagens nyhet om at regjeringen ønsker å åpne for vekst i oppdrett av laks. Nærings- og fiskeridepartementet vil tilby alle etablerte oppdrettere en vekst på fem prosent økt kapasitet. Det tilsvarer en økt produksjon på om lag 60.000 tonn, dersom alle takker ja til vekst.

Halvparten tilbake til kommunene

Mens jeger- og fiskerforeningen fortviler, er havbruksnæringa fornøyd. Og stortingsrepresentant Bjørnstad mener også kommunene har grunn til å være fornøyd med dagens nyhet.

-Lusekravene blir strengere - 0,1 voksne hunnlus i snitt per fisk, i motsetning til dagens krav på 0,5. Dette sammen med kravet om maks to behandlinger i året vil føre til at lusenivået på nasjonalt plan reduseres - samtidig som det gis mulighet til vekst, sier politikeren.

- Betyr svært mye

Fylkespolitiker Torhild Aarbergsbotten, gruppeleder for Høyre i fylkestinget i Sør-Trøndelag, sier dette betyr svært mye for laksenæringa i fylket.

- Nå har oppdrettsnæringa  i Trøndelag sjansen! Dette betyr svært mye for laksenæringa i Trøndelag, og har vært etterspurt fra næringa lenge. Samtidig legges det her ut en gulrot for de som gjør sitt ytterste for bærekraftig produksjon med hensyn til luseproblematikk, sier Aarbergsbotten til lokalavisa.

- Vi har mange flinke oppdrettere her i regionen, og det vel ingen steder der oppdretterne selv ha vært så i front når det gjelder sonedrift og samarbeid for nettopp å legge til rette for bedre helse hos fisken og reduserte miljøpåvirkninger fra oppdrettsnæringen. Vi vil bare bli mer avhengige av oppdrett av fisk for å etterkomme økt matetterspørsel globalt, og nå har vi her i Trøndelag fått alle muligheter til å bruke våre unike kunnskapsmiljøer, lange erfaringer fra næringen og ikke minst naturgitte forhold til å ytterligere å øke verdiskapingen i Trøndelag, sier Aarbergsbotten.

Torhild Aarbergsbotten, gruppeleder for Høyre i fylkestinget i Sør-Trøndelag