Fra årsskiftet tok Hitra helsestasjon over helsesøster- og skolehelsetjenesten for den delen av Snillfjord kommune som vil tilhøre Hitra kommune fra 1.januar 2020. Det opplyser Hitra kommune.

Hitra helsestasjon er samlokalisert med Hitra legekontor, og deler også resepsjon og telefon med legekontoret. Helsestasjonslege er Charlotte Rabben.

- Vi er bemannet med helsesøstre, jordmor, sykepleier og kontorsekretær. Det er etablert fast samarbeid med lege, fysioterapeut, barnevern, tannpleier og rådgiver barn og unge, samt med andre instanser i kommunen som arbeider med barn og unge og deres familier, opplyser kommunen.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en helsefremmende og forebyggende tjeneste, og skal være et lavterskeltilbud til barn, unge og deres foresatte. Helsestasjonens formål er å fremme barns helse og forebygge sykdom. Helsestasjonen er åpen hver dag.