Sokneprest Jarle Bryne ble i begynnelsen av mars tilbudt sluttpakke av Nidaros bispedømme, etter det Hitra-Frøya lokalavis kjenner til.

Bryne har siden desember hatt permisjon fra sin stilling som sokneprest i Hitra sokn, og er i dag sykmeldt. Bertel Aasen er i dag fungerende sokneprest.

Lokalavisa har dokumentasjon på at det har vært en intern strid mellom soknepresten og enkelte ansatte ved kirkekontoret, som ble rapportert videre til prost Dagfinn Thomassen i november i fjor, av leder i Hitra kirkelige fellesråd.

- Den saken har jeg ingen kommentar til. Det er en personalsak, og det er prosten som er hans overordnede, sier Jorun Aune, leder i Hitra kirkelige fellesråd.

Lokalavisa har vært i kontakt med Thomassen, og spurte først om Bryne er blitt sagt opp.

- Jeg kan bekrefte at Bryne ikke er sagt opp fra sin stilling, skriver Thomassen i en SMS.

Prosten vil til lokalavisa ikke bekrefte at Bryne er blitt tilbudt sluttpakke.

- Det vil jeg ikke svare på. Bryne er for tiden sykmeldt, og det forholder jeg meg til og respekterer, svarer Thomassen.

Jarle Bryne har gjennom sin fullmektige Torleif Larsen svart at han ikke vil kommentere om Bryne har blitt tilbudt sluttpakke.

- Vi kan ikke kommentere de spekulasjonene, svarer Larsen.