I dag var det duket for offisiell åpning av Frøya Frisklivssentral i Frøya Storhall. Kommuneoverlege Ingrid Kristiansen ønsket velkommen til den hyggelige markeringen og kunngjorde at dette er en viktig og stor dag for Frøya. Hun berømmet politikerne for å gå i bresjen for helsefremming blant kommunens innbyggere. Både gjennom ny Frisklivssentral, men også sin satsing på kultur og Helhetlig idrettspark.

Ordfører Berit Flåmo overtok ordet.

- Det er bra vi har fått vår egen Frisklivssentral oppe og gå. Frisklivssentralen kan vi være stolte og glade over i dag. Her skal alle føle seg velkommen, sa Flåmo og foretok deretter den offisielle snorklippingen.

Vil styrke folkehelsen ytterligere

Frisklivssentralen er en forebyggende helse- og omsorgstjeneste som gir tilbud til den som vil endre sine levevaner. Kristiansen tilføyde under åpningen at de fleste helseplager er relatert til livsstil, utenforskap eller høye forventninger.

Kommuneoverlegen forteller at Frøya i samarbeid med Oppdal kommune har søkt om penger i forbindelse en med ordning kalt "Program for folkehelse i kommunene", og at de ligger an til å få støtte i fra Fylkeskommunen på 150 000-200 000 kroner i år. Samt videre økonomisk støtte i to år til.

- Da er det to områder  vi ønsker å satse på, "livsmestring" og "å styrke foreldrerollen", sier Kristiansen og tilføyer at den nye Frisklivssentralen vil bli en naturlig arena i tilknytning programmet.

Folkehelseuke

I forbindelse med åpningen av Frisklivssentralen vil det for første gang i Frøya kommune bli arrangert en Folkehelseuke.

- Dette gjør vi for å vise fram de uendelig mange friskliv- og folkehelsetilbudene som finnes på Frøya, forteller frisklivskoordinator i kommunen, Pia Ohren.

Ei uke full av gode opplevelser til beste for egen helse, håper de å videreføre  i årene som kommer.Alle aktivitetene som tilbys i forbindelse med folkehelseuken er gratis å delta på, og Ohren forteller at lag, foreninger og andre aktører stiller opp for å lage gode aktiviteter den kommende uka. Folkehelseuka startet på søndag med blant annet turn, klatring, fotball og basket på programmet.

- Videre blir det mulig å prøve aktiviteter som videospill-spinning, ridning, fellestur til Hamarvatnet, åpent hus ved Frøya frisklivssentral, åpen håndballtrening, padling, korøving, svømming og yoga med mer, smiler frisklivskoordinatoren før hun påpeker at folkehelse ikke kun har med fysisk trening å gjøre.

- Det sosiale er også en viktig del av folkehelseperspektivet. Hos oss tar vi for oss hele personen.

Pia Ohren forteller at Frisklivssentralen allerede er kommet i gang med aktiviteter som har blitt godt mottatt.

- Blant annet tilbyr vi i dag frisklivstrening i storhallen, gågruppe, styrke- og balansegruppe, aktivitetsgruppe for ungdom og mammatrim. På nyåret vil Frisklivssentralen styrkes ytterligere med stillingsprosent innen psykisk helse og en diabetes-sykepleier.

- Det er bra vi har fått vår egen Frisklivssentral opp og gå. Den kan vi være stolte og glade over i dag, sa ordfører Berit Flåmo som foretok den offisielle snorklippingen.
Åpningen ble feiret med kake.