Ingar Kyrkjebø har i to år pendlet mellom Hitra og Frøya.

Hver dag bruker han omtrent 50 minutter på å kjøre til og fra jobben – hver vei.

Innstilt på lang arbeidsvei

Ingar Kyrkjebø er bosatt på Ansnes.

Før han begynte å jobbe på Frøya, jobbet han i 23 år for Marine Harvest på Hitra.

- Jeg har vært veldig heldig, og har i mange år kunnet gått til jobb.

Ingar var deretter et år på Frøya videregående skole - noe som medførte litt mer kjøring, før han i juni 2014 begynte han i sin nye jobb i Måsøval Fiskeoppdrett på Måsøvalen, og kjøretiden ble enda lengre.

-Jeg var forøvrig innstilt på at jeg ville få en lang arbeidsvei da jeg startet der, legger Ingar til.

Et felles arbeidsmarked

Tunnel, - bru og veiprosjektet “Fastlandsforbindelsen Hitra-Frøya” som binder øyene Frøya Hitra, og Fjellværøya sammen, har betydd mye for hvordan folket i øyregionen arbeider, handler og beveger seg. Dolmsundbrua er siste ledd i dette prosjektet.

Så lenge det var bomstasjoner internt på øyene, satte det sine begrensinger for ferdselen. Fjerningen av bommene på Ansnes og Dolmøya i 2003 regnes derfor som det virkelige startskuddet for at Hitra og Frøya ble et felles arbeids- og handelsmarked.

Da lokalavisa Hitra-Frøya kikket nærmere på pendlertallene i fjor, viste de at 145 arbeidstakere bor på Hitra og arbeider på Frøya. Det er 6,2 prosent av alle hitterværinger som er i arbeid. 173 personer pendler motsatt vei. Det betyr at 7,3 prosent av frøyværingene som er i arbeid, arbeider i nabokommunen.

Aktivitet på begge øyene

Hver dag mens han selv er på tur til Frøya i bil, møter Ingar andre pendlere som kjører motsatt vei.

- Flere firma i øyregionen, for eksempel alle de store oppdrettsselskapene har aktivitet på begge øyene og ansatte på begge sider av Frøyfjorden som reiser i mellom lokasjonene, sier Kyrkjebø.

Det har også Måsøval.

-Vi har blant annet folk som reiser mellom settefiskanlegget vårt i Laksåvika på Inn-Hitra og ut til Måsøvalen på Nord-Frøya. Det er en betydelig avstand, så brua vil ha stor betydning for flere i firmaet vårt.

Tyngst å kjøre hjemover

Tidsbruken på de fem milene har variert, på grunn av ulike trafikk- og føreforhold.

- Det har ikke vært noen større trafikkuhell på det aktuelle strekket, mens jeg har kjørt det. Men når det er nullføre og snø, da er det nærmest sikkert at det står en trailer en eller annen plass på strekningen Nordskaget til Fillan. Eller så står de i hvert fall i Rønningsbakken mellom Ansnes og Fillan.

Utover det, sier Kyrkjebø at det har gått veldig greit.

Rød strek på kartet, markerer hvor den nye brua går. Blå strek viser hvor fylkesveien har gått via Dolmøya. Nystrekket over Dolmsundbrua blir på omtrent seks kilometer.

- I hvert fall selve turen om morgenen, for da er det ikke noe annet som skal skje enn at jeg skal komme meg på jobb. Da er det tyngre å ta hjemturen. Jeg starter å kjøre hjemmefra i sju-tida på morgenen og kommer hjem i fem-tida på ettermiddagen. Jeg kommer gjerne hjem litt seint og da er hos oss som i mange familier, hektiske ettermiddager på programmet.

En dobbeleffekt

Ingar forteller at han har sett fram til at nybrua over Dolmsundet endelig åpner for trafikk.

- I disse dager får det dessuten en dobbeleffekt for meg. Vi er i gang med å flytte kontoret vårt i fra Måsøvalen og inn i nye lokaler på Sistranda, i Blått Kompetansesenter. Dermed vil jeg bortimot halvere reisetiden min til jobb.

Nå er avstanden til og med blitt slik, at det hadde vært mulig for Ingar å sykle til jobb.

- Men heldigvis er det ikke lov å sykle gjennom tunnelen da, ler Ingar.

Ingar og Måsøval Fiskeoppdrett, er i disse dager i ferd med å flytte inn i Blått Kompetansesenter på Sistranda.

Tryggere og rettere strekk

Det er i tillegg til avstanden, også et stort pluss at kjøreturen nå blir mer behagelig og sikrere, legger Ingar Kyrkjebø til.

- Akkurat slik som turen inn til Orkanger er i ferd med å bli. Man sparer ikke så forferdelig mye tid på alle forbedringene, men det blir et tryggere og rettere strekk å kjøre.

Man kunne ønsket at Dolmsundbrua hadde kommet litt før, sier Kyrkjebø.

- Men det kan man si om brua over Åstfjorden i Snillfjord også. Det viktigste er at det skjer ting, både mellom øyene og inn mot Orkanger, så dette blir nok veldig bra til slutt.

Lavere terskel for samarbeid

Bedre infrastruktur, vil også kunne knytte kommunene mye tettere sammen, tror Ingar.

- Brua blir grei å ha, den dagen det faktisk blir kommunesammenslåing, smiler han stort og håper at terskelen for mer samarbeid på tvers av kommunegrensene vil bli enda lettere.

- Blant annet innen idretten og for eksempel det å kunne samarbeide for å stille barne- og ungdomslag med spillere i fra begge øyene, når mangel på spillere i de enkelte kommunene er en begrensing for å stille lag. Det samme gjelder også innen for eksempel kultur.

Mer fritid

Ingar har ikke tenkt så grundig over hva den ekstra tiden han nå får til disposisjon, konkret skal brukes til.

Poenget er at jeg får en time mer fritid hver dag. Den timen skal jeg bruke til noe mer fornuftig enn å kjøre bil til og fra jobb. Og det gleder jeg meg veldig til.