Tidlig i 2015 havnet Frøya kultur- og kompetansesenter på lista over 43 norske kulturhus som kan bli rammet av en økonomisk skattesmell. Bakgrunnen var et ESA-vedtak fra 2008, som sier at kulturhus ikke skal ha konkurransefordeler sammenlignet med private aktører.

Staten har siden 2008 delt ut flere milliarder kroner i momsfritak til landets nye kulturhus, noe som gjennom EØS-avtalen ble definert som «ulovlig statsstøtte».

Store kulturhus-byggere som Stavanger og Kristiansund fikk i fjor krav om tilbakebetaling på henholdsvis 256 og 294 millioner kroner fra Skatteetaten.

I dag orienterte økonomisjef i Frøya kommune, Thomas Sandvik, at det trolig ikke blir noe av et tilbakebetalingskrav mot Frøya. En gjennomgang fra Fylkesmannen har fortalt at de største kravene mot kommuner som Stavanger og Kristiansand blir frafalt eller kraftig redusert.

-  Skatteetaten har snudd år det gjelder tilbakebetalingskravene for disse kommunene. Det er ikke blitt varslet noe krav for Frøya, slik jeg er kjent med saken, fortalte Sandvik under en økonomisk gjennomgang med politikerne i dag.

Da lokalavisa Hitra-Frøya omtalte denne saken i fjor, var det fortsatt stor usikkerhet rundt for det første OM det ville bli krav mot Frøya kommune, og i så fall hvilken størrelse tilbakebetalingskravet ville bli. Rådmannen gjorde en foreløpig beregning på 12-15 millioner kroner, og kalte saken alvorlig.

-   Det er klart at dette kan få store konsekvenser hvis vi skulle fått noe krav. Det har vi ikke fått så langt, men vi vil undersøke dette nærmere, sa rådmann Svanhild Mosebakken til lokalavisa i fjor.

I dag sier hun:

- Vi regna på det og kunne utgjort 8 millioner kroner, hvis kravet hadde gått inn slik det lå, så det var litt kritisk. Men nå virker det frafalt, sa rådmann Svanhild Mosebakken i dagens møte.

- Jeg tolker informasjonen fra Fylkesmannen som om det er mer eller mindre en  helsnuing fra skatteetatens side, la Sandvik til.

Økonomisjef Thomas Sandvik