Seks entreprenører leverte tilbud på byggingen av Åstfjordbrua på, deriblant fire utenlandske

Prisene varierte fra 812,9 til 876,5 millioner kroner.

I denne anledning har Statens vegvesen publisert nye tegninger av brua