Det omdiskuterte valget av Dyrøya som trafikknute-punkt for øyrekka, slår i hvert fall godt ut for de som driver butikk i området. Coop Marked Dyrøy forteller om hele 40 prosent omsetningsøkning i juli i år målt mot juli i fjor. For sommeren samlet er veksten 15 prosent, og for drivstoff alene er veksten på hele 30 prosent.

- Coop Hamarvik har opplevd en sommerhandel langt over ”det normale”, forteller daglig leder Audun Klev, og forteller om omsetningsvekst rundt om i selskapets avdelinger på Frøya, men at Dyrøya troner øverst.

-  Det er nok ulike faktorer som har innvirket til denne utviklingen. At godt vær gir økt omsetning er en kjent sak. Coop Marked Dyrøy er helt klart påvirket av at Dyrøy er blitt et enda sterkere trafikknutepunkt for øyrekka. Men fremfor alt vil vi være så ubeskjeden å si at det helt klart også har med våre 28 ansatte å gjøre, sier Klev.

Audun Klev