Regjeringens skogsalg går rundt Stortingets vilje og er blitt langt mer omfattende enn forutsatt, mener Ap. Partiet frykter privatisering av fiske og jakt.

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Knut Storberget peker på at det nå er solgt ut skogområder som totalt er på størrelse med Oslo kommune.

– Arbeiderpartiet har vært tilhenger av et visst arronderingssalg. Men når dette nå går over 400.000 dekar og store skogeiendommer selges, befinner vi oss ikke lenger i et arronderingssalg, men i et ideologisk nedsalg, sier han til NTB.

Storberget mener Høyre og Frp utnytter enigheten om arronderingssalg til å gå mye lengre.

– De går rundt Stortingets vilje under dekke av arronderingssalg, sier Ap-politikeren.

Arronderingssalg er i utgangspunktet salg av mindre og spredtliggende skogeiendommer. Men Ap mener altfor store områder legges ut, og saken ble aktualisert da Statskog nylig la ytterligere 30.000 dekar skog ut for salg.

– Dette er i veldig stor grad fellesskapets ressurser som skal være fremtidens motor i det grønne skiftet. Folk har betydelige friluftsinteresser i jakt og fiske som vi fra Ap beklager blir privatisert, sier Storberget.

Ap viser til at områder verdt flere millioner nå kjøpes opp som privat jaktterreng og nevner konkrete eksempler fra Gol og Hitra. På Gol ble en viktig jakteiendom som hadde vært drevet av den lokale jeger- og fiskeforeningen, nylig kjøpt opp. På Hitra er nå Statskogs siste eiendommer lagt ut for salg.

– Jeg synes det er svært beklagelig at staten ikke har råd til å beholde slike eiendommer, sier Ap-ordfører Ole L. Haugen til lokalavisen Hitra-Frøya.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sier jakt og fiske er en grunneierrettighet og følger eiendommen ved salg.

– Det vil være opp til ny eier å bestemme hvordan dette skal forvaltes. Allemannsretten sikrer alle fri tilgang til utmarksområder, uavhengig av hvem som er grunneier, sier statsråden. Han forsvarer skogsalget.

– Med dette grepet flytter vi eierskapet til lokale eiere. Med det kan det bli mer rasjonell drift både for Statskog og den lokale skogeieren. Det styrker grunnlaget for økt avvirkning og verdiskaping i norske distrikter.

Statskog har hittil solgt 385.000 dekar skog – 70 prosent til lokale kjøpere, 12 prosent til Miljødirektoratet, 8 prosent til norske kommuner og 11 prosent til andre kjøpere, primært jord- og skogeiere i nabokommunen.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no