Sandstad NKS har markert seg i det siste med sin aksjon for å beholde eldreboligene på Sandstad.

Foreningen har nettopp hatt årsmøte, og Vigdis Athammer fortsetter som leder i Sandstad NKS.

Her er årsberetningen:

Sandstad NKS styre har bestått av:

  • Vigdis Athammer, leder

  • Grete Kvalvik Strand, nestleder

  • Tone Ansnes Sætherbø, kasserer

  • Kari Sætherbø, styremedlem

  • Lillian Mellemsæther, styremedlem

Antall medlemmer: 47 Årsmøte 1, styremøter 6 Bevilgninger dette året er kr 57 000,-

Gjøremål: Dugnad eldreboliger, innkjøp benker, salg fastelavensris, basar på Hestvika, aksjon for å stoppe salg av eldreboliger.

Vedtak om at alle sanitetsmedlemmer får halv pris på fotpleie.

Beredskapsgruppen er Rypan

Referent