Hitra-Frøya.no fortalte tidligere denne uka om Fylkesmannen i Sør-Trøndelags uttalelse i forbindelse med en tomtesak på Dyrvik.

Fylkesmannen reagerer på at forvaltningsutvalget gir dispensasjon både fra strandsoneloven og sin egen kommuneplan til at det kan bygges en sjønær bolig. Og fylkesmannen signaliserer tydelig at hvis kommunen står ved tillatelsen, så vil den bli påklaget. Det betyr at saken til syvende og sist vil bli avgjort at en settefylkesmann.

Torsdag behandlet forvaltningutvalget i Frøya saken på ny, og flertallet valgte å stå ved sin opprinnelige dispensasjon.

- Vi ønsker å trigge fylkesmannen litt på akkurat dette med håndheving av strandsoneloven. Det er ikke slik at vi ønsker å bygge ned strandsonen, men vi må kunne ha en lokal tilpassing. Strandsonen er et pre som Frøya har, og vi ønsker at folk som eier et område skal få utnytte den. Og folk ønsker gode ting. Her er det ikke snakk om nedbygging, men om å kunne gjøre noe innenfor rimelighetens grenser, sier Heidi Glørstad Nielsen, leder i forvaltningsutvalget.

- Dere bryter kommunens egen vedtatte plan med dette vedtaket...

- Det stemmer. Men det er ikke slik at kommunen vedtar de planene den helst hadde ønsket seg. Også i planarbeidet er det fylkesmannen som setter rammene, sier Glørstad Nielsen.

- Men dere kommer uansett ikke til å få siste ordet...

- Det er vi fullt klare over. Fylkesmannen kommer ut fra uttalelsen de har gitt til å påklage vedtaket, og så havner saken til en settefylkesmann som avgjør til slutt, svarer Heidi Glørstad Nielsen.

To av forvaltningsutvalgets syv medlemmer stemte mot å gi dispensasjonen.