Ungdommer på Hitra og Frøya har brukt de siste skoledagene til å klekke ut gode ideer innen reiseliv og avfallsbehandling. I dag var dagen kommet for å presentere prosjektene sine for den voksne juryen. Og de voksne var svært fornøyd med det de så da 9.klassingene ved Fillan var først ute i formiddag.

- Flere av ideene vi fikk av dere i dag skal vi helt klart gjøre noe med, dette blir det noe av, sa Randi Lundquist fra Hitra næringsforening, som satt i juryen som vurderte innspillene fra gruppene som hadde vurdert reiselivsutvikling på Hitra og Frøya.

57 elever har valgt oppgave enten å få flere barnefamilieturister til Hitra og Frøya, eller ulike former for utfordringen innenfor kildesortering. (Se oppgavene lenger ned i artikkelen).

Bedre samordnet på nett

I reiselivspresentasjonene har Fillan-elevene presentert alt fra hotell/hytte-klynger på en bilfri øy til en sterkt modernisert turistinformasjon på nett. Sistnevnte gruppepresentasjon tok utgangspunkt i de mange tilbudene som allerede finnes på Hitra og Frøya og tar til orde for å samordne og presentere alt dette på et felles nettsted, der barnefamilier både kan skaffe seg oversikt, booke opplevelsespakker og gi evaluering til andre turister. Spesielt framhevet flere av gruppene at det er viktig for turistdestinasjonen Hitra og Frøya å vise hvilket tilbud vi har til barn og unge.

Fillan skole: Beste presentasjon innen reiseliv.

- Jeg har i dag fått med med masse som vi skal jobbe videre med i reiselivet her ute. Dette skal vi ta tak i og bygge videre på for eksempel gjennom nettsida Visit Hitra. Dette skal vi få gjort noe med, dette blir det noe av, sa Randi Lundquist.

Også hun merker seg at ungdommen savner informasjon for unge.

¨ Vi har jo masse som passer for barn og unge, men vi er ikke flinke til å fortelle det. Klart vi måt vise dette for å få barnefamilier hit. Jeg har i dag også fått eksempler på ting vi ikke har tenkt på før. For eksempel Aurn i Fillan, en godt bevart hemmelighet for turistene. Nære og enkle ting, men vi tar det aldri med i brosjyrene våre, sier Lundquist.

Også representantene fra renovasjonsselskapet Hamos, som satt i juryen innen kildesorterings-oppgavene, er imponert over kreativiteten.

Fillan skole: Beste ide innen kildesortering.

- Kildesortering av tekstiler og trevirke blir bare viktigere og viktigere. Vi ble så imponert av det ene konsepte - å kompostere mat - at vi i tillegg til pengepremiene dere får av banken, så skal vi komme tilbake til skolen senere i høst og sette ut komposteringsutstyr her på skolen, ble det sagt i tilbakemeldingene til elevene.,

Senere i dag skal elevene ved Sistranda presentere sine løsninger på samme problemstillinger.

Fillan skole: Beste presentasjon innen kildesortering.

Oppgavene:

Innovasjonscampen er arrangert av Ungt entreprenørskap i samarbeid med Trøndersk Kystkompetanse. Lokalt næringsliv har utformet problemstillingene.

Problemstilling Reiseliv:

Formål å få flere barnefamilieturister til Hitra og Frøya

En familie på 4 personer – mor, far og to barn på 10 og 14 år - ønsker å tilbringe en ferieuke på Trøndelagskysten.  De sender en forespørsel til turistkontoret eller en lokal turoperatør på flere steder langs kysten, og spør hva de har å tilby på sitt sted.  Familien er fra Trondheim, og planlegger å reise med bil. Lag en «pakke» som varer en uke og som omfatter både Hitra og Frøya."

Problemstilling Hamos:

"Tekstiler er i utgangspunktet en ressurs selv om de er ødelagt. Fretex tar imot alt som ikke er vått eller skittent. Ødelagte tekstiler benyttes til å lage blant annet lydisolasjon til biler (materialgjenvinning). Hele plagg ombrukes som de er eller benyttes som råvarer i redesign. Ombruk av klær reduserer også avfallsproduksjonen. Videre utgjør tekstiler en utfordring for moderne sorteringsmaskiner hvor de kan gi driftsstans. Vi ønsker derfor å mest mulig av tekstiler ut av restavfallet.

Utfordring 1:

Hvordan få folk til å levere mer hele / ødelagte tekstiler i stedet for å kaste som restavfall.

Utfordring 2: Trevirke. Hva kan vi gjøre med denne råvaren som er miljøvennlig og samfunnsnyttig?

Utfordring 3:

Hvordan skal vi gå frem for å lære folk å sortere, og hvordan skal vi motivere og engasjere dem til å gjøre det?

Utfordring 4: Brev fra elevrådet: "På Fillan skole har vi ikke noe ordentlig kildesorteringssystem, og det er ikke vi elever særlig fornøyd med. Vi ønsker å bidra til å ta bedre vare på klima og miljø."

Hvordan kan dere lage et «Grønt» opplegg som engasjerer alle elevene på skolen, som stimulerer til gode holdninger, læring og konkret aktivitet på alle trinn. Opplegget kan både inneholde happenings og arrangement, samtidig som det må være enkle aktiviteter i hverdagen som man får gode rutiner på gjennom hele året."

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet.

Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse oppdraget de får presentert. Elevene får trening i å jobbe kreativt og løsningsorientert i grupper i et avgrenset tidsrom. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. Innovasjonscampen avsluttes med at elevene presentere sine løsninger for en jury bestående av problemstiller, Ungt entreprenørskap og representanter fra lokalt arbeids og næringsliv.