Anja, Sara, Emma og Malin gikk i dag av med prisen for beste reiselivs-presentasjon da 9.klassingene ved Sistanda ungdomsskole viste fram hvordan de vil løse utfordringene de fikk under årets Innovasjonscamp. På samme måte som Fillan-elevene i formiddag, imponerte også Sistranda-elevene juryen med gode, spenstige ideer og velkregsisserte presentasjoner. Oppgavene elevene har grublet og jobbet med de siste skoledagene, spenner innenfor lokalt reiseliv og kildesortering. (se oppgavene lenger ned i artikkelen.)

Anja, Sara, Emma og Malin tok utfordringa om hvordan skape turistinteresse for Hitra og Frøya hos barnefamiliene. I sin fysisk store presentasjon har de laget en modell over øyregionen.

Modell av øyriket

- Her har vi en modell av øyriket, hvor vi har forstørret de reisemålene vi tror kan interessere barnefamiliene, forteller de fire jentene.

- Hovedtanken er at vi skal vise fram de tingene vi har ordentlig slik at turistene skal få lyst til å komme hit, forklarer de over modellen, som har mange kjente landemerker i øyregionen.

Petang,Mo,Elena,Maria og Gjerta hadde valgt en oppgave innen kildesortering og fikk med denne prisen for beste ide på Sistranda. Med et lite grønt "monster" som må fôres med kildesortert avfall, håper de å stimulere unger til å bidra til kildesortering. Og på den måten igjen påvirke voksne til å bli like gode forbilder.

- Vi har i dag fått servert mange gode forslag. Avfallsdunker som kan stimulere holdningene til unger, er veldig bra, sa representanten fra avfallsselskapet Hamos, som har vært med på å utforme oppgavene til elevene.

Petang Mo Elena Maria Gjerta

Spenstige og gjennomførbare ideer

Randi Lundquist fra Hitra næringsforening satt i juryen som hørte på reiselivsoppgavene. Hun reiser fra oppgaven med mange gode og praktisk gjennomførbare ideer i bagasjen.

- Hver gruppa har gitt meg ideer jeg kan ta med tilbake til reiselivet og bruke med en gang. Vi trenger å få flere tilreisende barnefamilier hit. Dere har vært flinke til å presentere ideer om ting vi har eller burde ha av aktiviteter som passer for barn og unge. For eksempel har vi fått ideer til to helt nye heldagsopplevelser på Titran. Og vi har fått vist at det går an å putte inn andre opplevelser enn de vi vanligvis gjør, for å skape interesse også for de som er under 40 år, skrøt Lundquist, og viste blant annet til prosjektoppgaven med slagordet "Er du slapp og lei, vi har campingplassen for deg".

Sistranda skole, beste ide innen reiseliv
Sistranda skole, beste presentasjon Hamos-oppgave

Oppgavene:

Innovasjonscampen er arrangert av Ungt entreprenørskap i samarbeid med Trøndersk Kystkompetanse. Lokalt næringsliv har utformet problemstillingene.

Problemstilling Reiseliv:

Formål å få flere barnefamilieturister til Hitra og Frøya

En familie på 4 personer – mor, far og to barn på 10 og 14 år - ønsker å tilbringe en ferieuke på Trøndelagskysten.  De sender en forespørsel til turistkontoret eller en lokal turoperatør på flere steder langs kysten, og spør hva de har å tilby på sitt sted.  Familien er fra Trondheim, og planlegger å reise med bil. Lag en «pakke» som varer en uke og som omfatter både Hitra og Frøya."

Problemstilling Hamos:

"Tekstiler er i utgangspunktet en ressurs selv om de er ødelagt. Fretex tar imot alt som ikke er vått eller skittent. Ødelagte tekstiler benyttes til å lage blant annet lydisolasjon til biler (materialgjenvinning). Hele plagg ombrukes som de er eller benyttes som råvarer i redesign. Ombruk av klær reduserer også avfallsproduksjonen. Videre utgjør tekstiler en utfordring for moderne sorteringsmaskiner hvor de kan gi driftsstans. Vi ønsker derfor å mest mulig av tekstiler ut av restavfallet.

Utfordring 1:

Hvordan få folk til å levere mer hele / ødelagte tekstiler i stedet for å kaste som restavfall.

Utfordring 2: Trevirke. Hva kan vi gjøre med denne råvaren som er miljøvennlig og samfunnsnyttig?

Utfordring 3:

Hvordan skal vi gå frem for å lære folk å sortere, og hvordan skal vi motivere og engasjere dem til å gjøre det?

Utfordring 4:

HAMOS-skolen er et opplegg rettet primært mot 4. klassinger, siden avfall er pensum på dette trinnet. Utfordring: Hvordan kan vi lage et opplegg som engasjerer elevene, er pedagogisk godt og kan benyttes gjennom hele året.

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet.

Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse oppdraget de får presentert. Elevene får trening i å jobbe kreativt og løsningsorientert i grupper i et avgrenset tidsrom. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. Innovasjonscampen avsluttes med at elevene presentere sine løsninger for en jury bestående av problemstiller, Ungt entreprenørskap og representanter fra lokalt arbeids og næringsliv.