- Det ble brått en utfordrende situasjon for menigheten her ute da både prest, organist og diakon valgte å slutte på omtrent samme tid. Men det fantes råd, sa prosten Dagfinn Thomassen i talen sin under innsettelsesgudstjenesten i Sletta kirke.

- Gud visste råd og han gav oss dere, Knut Torfinn og Anne Grete. Nå er dere kommet hit til Frøya som prest og organist, mann og kone. Det er vel unødvendig å si hvor varmt velkomne dere er, men vi sier det likevel. Hjertelig velkommmen til Frøya.

Prest Knut Torfinn Øydna og organist Anne Grethe Øydna.

Thomassen sa videre at det var en fryd å lese referansene til Knut Torfinn.

- Han er godt kvalifisert. Han skal forvalte ordet mens Anne Grete skal forvalte tonene. Biskopen kaller kirkemusikken det usynlige saltsment. Tonespråket berører folket på en annne måte enn ordet og det er i dette arbeidet dere skal utfylle hverandre. Dere kommer til oss med nådegavene og egenskapene deres og vi håper dere vil trives. Dere er ventet, sa han.

I tillegg til denne talen av prosten så leste leder av meninghetsrådet Henry Furberg opp en tale fra selveste biskopen.

Knut Torfinn holdt preken og Anne Grete spilte både orgel, piano og gitar under innsettelsesgudstjenesten. Havdur sang "Dette er dagen som Herren har gjort" som preludium og "Gabriellas song".

Rundt 50 personer utenom Havdur og menighetsråd var møtt opp i kirka. Lite folk men det ble ei fin stund .

72 44 04 00 post@hitra-froya.no