Alle grunnskoleelever i Hitra kommune har i løpet av uke 6 og 7 fått et kulturelt tilbud fra prosjektet Grunnskolens kulturuke. Samarbeidspartnerne Hitra kino, Kystmuseet og biblioteket ønsker å gjøre dette til et årlig tilbud til alle grunnskoleelever i kommunen.

Sammen har Hitra kino, Kystmuseet og biblioteket komponert en helhetlig kulturell pakke for alle trinnene fra 1. til 10.

- Når man først får skysset skolebarna inn til Fillan er det fint at de får besøke flere steder. Både Kystmuseet og biblioteket har kjent på avstanden til elevene i distriktet. Mange barn som vokser opp på Hitra har faktisk aldri besøkt museet! Det vil vi få endret med grunnskolens kulturuke, sier DKS-koordinator (Den Kulturelle Skolesekken) i Hitra kommune, Torid Skogstad.

Blant aktivitetene har vært at 8.trinn fikk kjøre rib og besøke oppdrettsanlegg. 6.klassingene har hørt museets ansatte fortelle om lokal kultur og kulturarv, og ivrige barn blir kjent med litteraturtilbudet på biblioteket.