Frøya kommunes administrasjon foreslår overfor politikerne å inngå et barnevernsamarbeid med barnevernet i Trondheim. Ønsket er at Trondheim har vaktberedskap i barnevernet utenfor kontortid.

- Barnevernvakta i Trondheim fremstår som en faglig kompetent og fleksibel tjeneste for Frøya kommune, og gir en trygghet for befolkningen. Samtidig innebærer vaktberedskapen en viktig støtte og avlastning for barnevernet i Frøya kommune, og sikrer på denne måten stabiliteten og kvaliteten i denne tjenesten, skriver administrasjonen foran den politiske behandlinga.

Samme løsning med akuttberedskap-samarbeid med Trondheim har også Hitra kommunes helsepolitikere valgt.