Havbrukstjenesten AS på Frøya har kjøpt alle aksjene i Fiske-Liv AS fra Kystlab-Prebio, melder Havbrukstjenesten i en pressemelding. Fiske-Liv AS driver i dag veterinær- og miljøtjenester innen fiskeoppdrett.

- Målet for oppkjøpet er å danne et trobust større selskap, som blir en betydelig og dominerende aktør innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester i Norge. Selskapet skal være konkurransedyktig og attraktiv som leverandør til våre kunder innen fiskeoppdrett og som arbeidsplass for de dyktigste fagfolkene, uttaler adm.dir. Roger Sørensen i Havbrukstjenesten AS.

Begge parter opplyser at man er meget fornøyd med avtalen, som har virkning fra 20. april, og at det er en strategisk viktig avtale som er kommet på plass.

- Ansatte i Fiske-Liv AS og Havbrukstjenesten AS er glade for at avtalen er i havn og ser fram til utviklingen av Norges største og beste miljø- og fiskehelse-selskap. At vi har kommet til enighet om en avtale gjør oss både glad og stolt, sier Sørensen.

Lokalavisa Hitra-Frøya skrev nylig om Havbrukstjenestens vekstplaner. Da Roger Sørensen kom inn som direktør i september 2013, var de ti ansatte som drev med miljø- og fiskehelsetjenester rettet mot den lokale havbruksnæringa. De siste to årene har selskapet vokst stort både når det gjelder antall ansatte og i geografisk dekning. I januar 2014 var de 14 ansatte. Per nå er de akkurat det dobbelte: 28. Når nyansettelsene er på plass vil de være 35.

- Jeg synes det er artig, og smått eventyrlig, at vi med hovedkontor på Frøya, har avdelingskontorer i Trondheim, Tromsø, Kristiansund, og nå snart også i Molde eller Ålesund, sier Roger Sørensen.