I Djupsundet, like ved det gamle fergeleiet på Sandstad, har Lerøy plassert en stor merdering med en pose som tar 9.000 kubikk ferskvann hengende under seg. Til sammenligning tar et av høydebassengene på Fugelåsen på Sandstad 3.000 kubikk. Posen fylles med ferskvann fra Strandavatnet slik at brønnbåtene effektivt kan tanke vannet de trenger til avlusning av laks.

- Kommunen har inngått en avtale med havbruket slik at de får kjøpe overskuddsvann for samme kubikkpris som de vanlige husstandene, forteller Kjell Arne Sætherbø, som er driftsansvarlig i vannverk i Hitra kommune.

Dette beskriver Sætherbø som en vinn-vinn-situasjon for begge partene. Vannanlegget ved Strandavatnet produserer langt mer vann enn husstandene forbruker.

Høydebassenget på Fugelåsen på Sandstad rommer tilsammen 6.000 kubikk vann. Kjell Arne Sætherbø i Hitra kommune blir liten til sammenligning. Han skryter av samarbeidet med havbruksselskapene. Foto: Kristina Kaald

Godt samarbeid med Lerøy

I februar 2017 sto det nye vannanlegget ved Strandavatnet ferdig, med et nytt renseanlegg og to høydebasseng. Kommunestyret vedtok i 2014 å øke kapasiteten på vannanlegget på grunn av utbyggingen på Jøsnøya, som dramatisk vil øke vannetterspørselen. Nå har anlegget vært i suksessfull drift i over et år. Takket være avtalen mellom kommunen og næringa har anlegget vært i full drift et år før det egentlig skulle åpne.

- Slik unngår vi oppstartsproblemene når fabrikkene åpner på Jøsnøya, sier Sætherbø.

Sparer tid

En av fordelene ved å ha vannreservene liggende i sjøen er at brønnbåtene sparer flere timer i liggetid. Dersom de skulle tanket vann fra vann-nettet ville det tatt 3-4 timer. Nå hiver de ut en slange som suger opp 3500 kubikk vann på rundt tre kvarter.

- Vi har et kjempegodt samarbeid med Lerøy. De bidrar til gode løsninger og er veldig samfunnsbevisste, mener Sætherbø.