De foreløpige søkertallene til Guri Kunna videregående skole for skoleåret 2018-19 viser at 362 elever har et ønske om å gå skole her ute. (Se fordelinga nederst i artikkelen)

- Det er fortsatt god søkning til skolen, sier Arntsberg, som understreker at tallene er foreløpige og at de kan avvike noe fra de offisielle tallene som Trøndelag fylkeskommune sender ut litt senere.

- Tallene er foreløpige og skolen får vanligvis en god del flere søknader utover våren, sier Arntsberg.

Færre elever fra ungdomsskolen

Korrigert for at det er betydelig færre elever som går ut av 10. klassene på Hitra og Frøya denne våren, så er tallet på antall vgs-elever med såkalt ungdomsrett omtrent der det har ligget de senere årene.

Det er ifølge Guri Kunna en nedgang på 24 avgangselever fra ungdomsskolene på Hitra og Frøya i år. Denne nedgangen blir delvis oppveid av at det kommer søkere fra andre steder.

- At det er betydelig færre 10. klassinger denne våren kompenseres en del i skolens søkertall gjennom fortsatt god søkning til skolen fra elever utenfor regionen. Det er fortsatt god søkning til VG1 naturbruk. Veldig mange av disse søknadene kommer også fra elever utenfor vår region, sier Arntsberg.

Skolen opplever også økt søkning til elektrofag.

- Det har vært mye fokus på behovet for denne type arbeidskraft i regionen og det ser ut som dette også har påvirket søkertallene, sier rektor.

Studiespes

I fjor høst var det veldige diskusjoner rundt organiseringa av det framtidige tilbudet for studiespesialisering mellom de to skolestedene. Endelig beslutning fra skolen ble at førsteåret, altså VG1, blir ved skolested Frøya, mens de to neste årene undervises på skolested Hitra.

Guri Kunna vgs har i år 27 søkere til studiespesialisering, som utgjør 28 prosent av avgangskullene fra ungdomsskolene. Samlet for fylket utgjør avgangselevene 30 prosent.

- Er 28 prosent mer eller mindre enn et normalår? Har støyen rundt studiespes ført til endringer i søkermassen?

- I år utgjør søkerne til studiespes 28 prosent. I et normalår har det svingt mellom 30-35 prosent. Men samtidig har vi opprettet studieforberedende utdanninga naturbruk med realfagsfordypning, og det kompliserer sammenligninga litt. Det er grunn til å anta at noen eller alle av disse elevene ville valgt vanlig studiespes om vi ikke hadde hatt dette nye tilbudet. Hvis vi legger dem til søkertallene på vanlig studiespes, får vi 32 prosent, som er innenfor den vanlige variasjonsbredden vi har hatt, svarer Arntsberg.

Naturbruk med realfagsfordypning

Studieforberedende utdanninga naturbruk med realfagsfordypning, som Arntsberg viser til, er et utdanningsløp som første gang tilbys fra skolestart i høst. Ifølge Guri Kunna vgs har fire personer søkt seg til denne utdanninga.

- Er fire søkere nok til å dra igang et nytt studietilbud?

- Disse elevene skal kombinere studiespes og naturbruk, og disse fagene går likevel. Så det blir oppstart, sier Arntsberg.

Søkningen til de studieforberedende utdanningstilbudene idrettsfag og musikk, dans og drama, som Guri Kunna vgs ikke tilbyr, er også tilnærmet fylkessnittet for disse utdanningene, ifølge skolen.

Skolestedene

- Gjennomsnittlig elevtall har de siste årene vært ca 35-40 flere på Frøya enn på Hitra. Det planlegges fortsatt med at forskjellen skal være omtrent på dette nivået, selv om vi jobber i forhold til at begge skolestedene skal kunne øke sine elevtall framover. Allikevel vil nok skolestedet på Frøya neste skoleår ha ca 60 elever mer enn Hitra på grunn av innføringsmodellen for den nye organiseringa av studieforberedende utdanninger ved skolen,