Den første oversikten over søkning til videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune skoleåret 2018/2019 viser at flere vil ta yrkesfag. Særlig byggfag har økt, opplyser Trøndelag fylkeskommune

Yrkesfag har flest søkere

Andelen søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram øker fra 50,7 til 52,4%.

Ellers merker vi oss at antall søkere til studiespesialisering går ned 2 prosentpoeng, mens det er en økning til nesten alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Størst økning er det til til byggfag som øker med 1,2 prosentpoeng

Lokalavisa skrev tidligere i vinter om elektrolærlingen Tonje Fagerbekk hos Elektro Team. Hun besøkte et foreldre- og elevmøte ved Fillan skole for å framsnakke yrkesfagene.

- Ta sjansen, selv om du ikke er helt sikker. Og gjerne et programfag (yrkesfaglige utdanningsprogram). Skulle du angre, tar du bare påbygging, og er da like langt som de som tar studiespesialisering, sa Fagerbekk til en fullsatt gymsal.

Regionale forskjeller

Det er i følge fylkeskommunen store regionale forskjeller på de som ønsker å begynne på Vg1.

Andel søkere til yrkesfag fra Trondheim og Klæbu er 42%, mens andelen fra øvrig Trøndelag som vil gå yrkesfag er 59%

Det er en dreining mot yrkesfaglige utdanningsprogram også i Trondheim, som tradisjonelt har hatt høy andel søkere til studieforberedende utdanningsprogram.

Det er viktig å understreke at dette er søkertall pr. 5. mars 2018, noe som betyr at det erfaringsvis vil komme en del endringer fram mot første inntak 10. juli 2018.