Vettastraumen bru ble åpnet i 1959 som en del av utbygginga av riksveien. Men hva skal man gjøre med brua nå, nå som nye Dolmsundbrua overtar som hovedfartsåre? Skal fylkeskommunen eller Hitra kommune overta ansvaret? Skal brua rives eller brukes som reserve-bru?

- Noen burde bygge en restaurant på den brua... et av de fineste utsiktspunktene i hele øyregionen, skrev en av debattantene under lokalavisas sak om Vettastraumen bru sin framtid forleden. Spøkefullt eller seriøst ment, det vites ikke. Men litt lenger nord, i Overhalla, har Torger Haugen tatt nettopp en slik vill ide og er i ferd med å sette den ut i livet.

Haugen har fått avtale med Jernbaneverket og leier en nedlagt del av skinnegangen som går over lakseelva Namsen. Her triller han snart inn fire gamle togvogner han har kjøpt, så å si ferdig innredet med soveplasser, restaurantbord og kjøkkenfasiliteter. I tillegg skal han få tak i ei lita godsvogn med dusj og badstue. Målet er et helt særegent tilbud til både fiskegjester og fastboende.

Den som intet våger...

- Fra juni til august blir tilbudet for fiskere. Utenom disse månedene er vi åpne for alt av arrangementer. Vi har allerede bookinger på konfirmasjoner og bryllup, sier Haugen til Hitra-Frøya. Han vet at ideen er "gal", men reaksjonene har bare vært positive, bedyrer han.

- Brua sto her, vi satt og lurte på hva vi kunne gjøre. Folk tror jo at jeg er "toillat", men har trua på prosjektet og sier de blir sure hvis de ikke blir bedt på dugnad. Noen er skeptiske også, ja, det skulle bare mangle, men den som intet våger, intet vinner, sier Haugen.

- Hva tror du om en tilsvarende ide over Dolmsundet?

- Det vil bli den nye Stav gjestegård, det, hehe. Så klart det er mulig! Ja, hvorfor skulle ikke det være greit?! Det blir nok et bra vindfang, men man kan bygge lavt med noen få overnattingplasser, vil det jo gjøre konseptet enda mer eksklusivt. Det handler bare om at noen strammer beltereima og går på med dødsforakt, sier nordtrønderen med overbevisning.

Nær en avklaring

Så tilbake til den politiske virkeligheten på Hitra. Et flertall i kommunestyrer vedtok torsdag ettermiddag å si ja til kommunal overtakelse av brua. I vedtaket ligger at brua stenges for biltrafikk og at rådmannen får i oppgave å utarbeide forslag til hvordan veien og brua kan brukes som aktivum innen friluftsliv, opplevelser og reiseliv.