Hitra idrettslag har søkt om 450.000 kroner til å bygge Fillan fritidspark i Dyet.

Parken skal bygges i tre trinn frem til 2018. Da skal det etter planen stå ferdig sandvolleyball/skøytebane, BMX-løype, gapahuk, hinder/klatreløype, sitteplasser, frisbeegolf og trehytte.

Laget beregner hele byggingen til å koste 1,8 millioner kroner inkludert dugnadsinnsats på 150.000 kroner.

Saken skal behandles i formannskapet i tirsdagens møte. Rådmannen mener kommune bør gi 450.000 kroner som sin andel av prosjektet. Resten av pengene har idrettslaget tenkt å hente inn fra spillemidler og næringsliv.

I denne saken (HF+) kan du lese mer om prosjektet, se tegningene og høre om ideene til idrettslaget:

- Det er meget positivt at Hitra idrettslag ønsker å være ansvarlig for utbyggingen/utviklingen av området. Man har svært positive erfaringer fra utbygginger som er gjort i samarbeid med idrettslaget tidligere og vi ser at frivillighetens deltagelse/samspill med det offentlige er uten tvil både riktig og viktig. I og med at Hitra idrettslag skal stå for utbyggingen av nærmiljøanlegget må Hitra kommune yte tilskudd til utbyggingen, som da ikke kan finansieres ved bruk av lånemidler. Tilskudd for hele prosjektet ytes under ett, slik at utbygger kjenner sine økonomiske rammer. Prosjektet følges både gjennom kontinuerlig kontakt og deltagelse, og gjennom idrettslagets søknader om spillemidler. Fillan fritidspark er viktig og positivt tiltak for kommunesenteret Fillan, og vil være positivt for skoler, barnehager og lokalbefolkningen med flere. Rådmannen mener anlegget bør prioriteres og at det derfor bør gis støtte slik at en rask utbygging av anlegget kan gjøres som skissert i søknaden fra Hitra IL, skriver rådmannen blant annet.

Les mer og se tegningene på HF+: Slik kan fritidsparken bli