TrønderenergiNett har søkt Fylkesmannen i Nordland om tilskudd for å hindre at hubroer blir drept av høyspentstrøm når de bruker strømstolpene som utkikkspunkt.

- TrønderEnergi Nett ønsker å fortsette det gode arbeidet fra i fjor med tiltak for hubro i vårt område. Vi ønsker å ferdiggjøre fire nye tiltak i vårt konsesjonsområde, som omfatter gamle Sør‐Trøndelags viktigste hubrolokaliteter, skriver Trønderenergi i søknaden.

Selskapet støtter seg på to rapporter med kartlegging av konfliktområder mellom linjenett og hubro langs Trøndelagskysten. For Hitra og Frøya er det Martin Pearson som har kartlagt hubro-områdene.

- Områdene vi nå søker tilskudd til, omfatter kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og Åfjord i gamle Sør-Trøndelag fylke, og gjelder 22-kV høyspentlinjer. Her ønsker vi i hovedsak å montere sittepinner og fugleavvisere på traverser. Etter befaring kan det være at også isolering vil bli et aktuelt tiltak. Kombinasjon av disse vurderes også. Også rene ombygginger kan være aktuelt. Valg av sittepinner, og ikke tildekning er gjort ut fra ønske om å skape minst mulige korrosjonsproblemer, som tildekning kan medføre helt ute i havgapet. I denne fasen støtter vi oss til rapportene som allerede er utarbeidet.

Arbeidet vil bli gjort i august-november. Trønderenergi anslår at det vil koste 834.000 kroner å sikre hubroene mot høyspent. Trønderenergi bidrar med en egeninnsats på 184.000 kroner. Anslagsvis 367.000 kroner vil være såkalte KILE-kostnader(kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi), på grunn av utkobling av strøm.