Fylkesveien 291, som går mellom Vaslag og Kongensvoll, har i morgentimene søndag rast ut. Store vannmasser har revet med seg veien og det er ikke mulig for biler å komme forbi.

Skadene er så omfattende at veien blir uframkommelig i hvert fall gjennom hele søndagen, varsler politiet.

- Hele veien har rast ut. Det er store mengder som er borte. Entreprenør starter med steinfylling, arbeidet vil minimum ta hele dagen, forteller politiets operasjonsleder.

Senere i dag har folk fra Mesta sagt at det trolig vil bli mulig å passere i løpet av ettermiddagen.

Det er mye hyttefolk som har startet høstferien her, men også fastboende og bedrifter i området.

Det var rundt klokka halv ni søndag morgen at vegtrafikksentralen og politiet ble varslet om raset på grusveien. Det har vært betydelige nedbørsmengder i området, som kan være årsak til raset.

Vegtrafikksentralens nr. 175 har oppdaterte veimeldinger.

Har du bilder/video? Ta kontakt med lokalavisa på post@hitra-froya.no eller sendt HF TIPS til 2399