Litt over halvparten av innbyggerne i Sør-Trøndelag (51 %) mener egen kommune i en fremtidig kommunestruktur bør slås sammen med én eller flere av nabokommunene.

Det viser en undersøkelse gjennomført blant trøndere, og som ble lagt fram i dag. Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndag i samarbeid med KS Trøndelag som står bak undersøkelsen.

Andelen som mener kommunen bør være en egen kommune slik den er i dag, er 41 prosent. Dersom én eller flere nabokommuner tar initiativ til sammenslåing,  mener 67 prosent at kommunen bør stille seg positiv og kun 22 % sier nei.

Hovedfunnene:

I følgende kommuner er det flertall for kommunesammenslåing:

Snillfjord 81 %, Roan 79% , Bjugn 78%, Ørland 65%, Hemne 64%, Åfjord 62%, Rennebu 61%, Hitra 61 %, Klæbu 59%, Orkdal 57%, Røros 56%, Meldal 55%, Skaun 48%, Oppdal 51 % og Malvik 51 % er det flertall for kommunesammenslåing.

Blant innbyggerne i Tydal (69 %), Melhus (65%), Midtre Gauldal (55 %), Selbu (54 %), Frøya (53 %), Holtålen (52 %) og Agdenes (51 %) finner vi de høyeste andelene som mener kommunestrukturen bør være som i dag.

Dersom naboen tar initiativ, blir det et stort flertall i alle kommuner for – med unntak av Melhus og Tydal.

Få mener kommunen de bor i bør deles, men tallene er tydeligst for dette i Snillfjord (29 prosent), Malvik (åtte prosent) og Skaun (seks prosent).

Hitra+Frøya?

Når innbyggerne peker på hvem de vil ha sammenslåing med, kommer det ni tilfeller der over 50 % av innbyggerne peker på hverandre.

  • Bjugn (86%) og Ørland (87%)

  • Hitra (83%) og Frøya (84%)

  • Roan (85%) og Åfjord (79%)

  • Oppdal (69%) og Rennebu (74%)

  • Meldal (82%) og Orkdal (61%)

  • Agdenes (83%) og Orkdal (50 %)

  • Holtålen (68%) og Røros (64%)

  • Selbu (70%) og Tydal (55 %)

  • Malvik (58 %) og Trondheim (50%)

  • Klæbu (70%) og Trondheim (42 %)

Forventer bedre bolig- og næringsutvikling

- Ser vi på hva innbyggerne forventer skal skje ved en kommunesammenslåing, kommer det fram at de forventer en forbedring av bolig- og næringsutvikling ved kommunesammenslåing, men litt dårligere lokaldemokrati. I Trondheimsregionen (her Malvik, Klæbu, Trondheim og Skaun) er det mest utbredt med en oppfatning om at tjenester, samfunnsutvikling og konkurransekraft vil bli bedre i en større regionkommune, skriver Fylkesmannen i en kommentar til undersøkelsen.