Det er funnet ILA-virus(infeksiøs lakseanemi) på laks fra to av Salmars anlegg ved Ørnøya på Frøya. Anleggene ligger knapt åtte kilometer nord-vest for Salmars slakteri Innovamar. ILA er en fryktet laksesykdom, som først og fremst kan utgjøre stor dødelighet og økonomiske tap for oppdretterne. De to anleggene har en maksimal tillatt biomasse(MTB) på tilsammen 8.580 tonn.

Førsteinspektør i Mattilsynet, Toril Celius, forteller at viruset ble oppdaget i forbindelse med prøveuttak av laks. Alle anleggene i sone Frøya Nord fikk pålegg om prøveuttak etter at ILA-smittet blodvann rant ut i sjøen fra Salmars slakteri Innovamar i juli fjor.

Slapp ut virus ved et uhell

- Det hadde blitt slaktet laks fra ILA-smittet laks fra Korsneset på Møre. Blodvannet ble sluppet ut ved et uhell, etter en oversvømmelse i slakteriet. Konsekvensen av det var at alle anleggene i sonen ble pålagt å ta prøveuttak frem til april i år, forteller Celius.

Forrige prøvetaking på Ørnøya i mars var negativ. Det var på den siste prøvetakingen i april at viruset ble oppdaget.

- Hva vil en mistanke om ILA bety?

- Mistanke vil si at det er funnet virus, men at det ikke er bekreftet at fisken har blitt syk av viruset. Først ble det funnet smitte med Ørnøya I. Mattilsynet har vært ute i dag for å følge opp med flere prøver, og da ble det funnet ILA-virus på to laks fra Ørnøya II, sier hun.

- Hva skal til for at ILA-smitten utvikler seg til sykdom?

- Vi vet fra før at sykdom før eller siden bryter ut, spesielt når det blir varmere i vannet. Vi må prøve å få fisken ut før den tid. Heldigvis er det mye slakteklar fisk på lokaliteten, sier Celius.

Strenge smittevern-regler

- Hva skjer hvis ILA-smitte blir bekreftet?

- Vi tar sterke forholdsregler for å forhindre videre smitte.  Det vil bli opprettet en bekjempelsessone som omfatter alle de nærliggende lokalitetene, og ved en bekreftelse vil båndleggingen vedvare. Det vil si at vi vil ha fullstendig oversikt over all trafikk ut og inn av sonen. Laks får ikke flyttes ut eller inn av sonen uten søknad. I tillegg vil det bli strenge restriksjoner på slakting av smittet laks.

Innovamar må derfor forholde seg til strenge regler fremover.

- Det blir pålagt fullstendig vask av slakteriet og ventemerder, etter at fisk fra denne sonen er slaktet, før det kan slaktes fisk fra andre soner. Det må gjøres mye arbeid for å hindre smitte til annen fisk, sier Celius.

ILA-smittet fisk er ikke farlig å spise for mennesker. Men enkelte land vil likevel ikke kjøpe laks med slik smitte. Det kan bety at Salmar kan få problemer med å selge fisken til Australia og Kina.