Etter at Dyrøya ble knutepunket for all båt og fergetrafikk til øyrekka, har man i ferier og utfartshelger opplevd et parkeringskaos i området ved fergeleiet.

Parkeringsplassen ved fergeleiet på Dyrøya stod klar akkurat til påskeutfarten i fjor. Men begrenset plass og manglende oppmerking gjorde at man ikke slapp unna parkeringskaoset man hadde hatt tidligere.

Til påska i år er parkeringsplassen ytterligere utvidet. Men plassen kommer ikke til å bli asfaltert før til neste år, noe som gjør det vanskelig å merke plassen. Så det er fortsatt fare for at det vil bli parkert på et vis som gjør at man ikke får utnyttet plassen.

For å unngå dette, vil Frøya kommune i år stille med en parkeringsdirigent på de største utfartsdagene i påska.

- Parkeringsplassen er blitt betydelig større, så jeg tror det skal være mulig at den dekker behovet. Men da må det parkeres fornuftig. Kommunen kommer til å stille med en egen person som er til stede, og får dirigert parkeringen. Vi kan ikke ha en person der hele tiden, men på de dagene vi regner med at det blir mest trøkk, som førstkommende fredag, og tirsdag og onsdag i påskeuka, vil vi ha en person der, forteller påtropppende teknisk sjef i Frøya kommune, Sigrid Hanssen.