Det var en mann i 30-årene som denne gang sto tiltalt i tingretten for grov trygdesvindel.

Mannen hadde jobb i fiskeindustrien på Hitra. Siktede opplyste at industrien opererer med kortvarige kontrakter og at de jobbet mye på tilkalling.  Han var en kort periode uten jobb, og kontaktet da NAV og fikk innvilget dagpenger.

Siktede erkjenner at han i en periode etter dette hadde begrenset arbeid som ikke ble meldt inn til NAV.

Siktede erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen som lød på bedrageri av ca. 83.000 kroner.

Han er tidligere ikke domfelt i Norge.

Retten kom etter en samlet vurdering kommet til at straffen skal settes til betinget fengsel i 21 dager.