Finn Victor Willumsen er kjent blant mange i oppdrettsnæringen, gjennom mange ulike roller i næringen siden 80-tallet.

De siste ti årene har han vært daglig leder ved Aqua culture engineering(ACE), selskapet som sørger for at havbruksforskerne og studenter kan komme seg ut av laboratoriet og gjøre sine forsøk under naturgitte betingelser. ACE blir også kalt Internasjonalt testsenter for havbruksteknologi, og har kontor i Trondheim og Frøya.

- Finn Victor Willumsen takkes av etter nesten ti år i ACE. Han har vært daglig leder for selskapet siden starten i 2006, og gjort en stor innsats for å bygge opp et fullskala forsøksanlegg og markedsføre ACE i inn- og utland. Willumsen vil fortsatt jobbe innenfor akvakulturnæringen, og vi ønsker han lykke til med nye prosjekter, skriver ACE i en pressemelding.

ACE har kontor på Siholmen, og vil flytte inn i Blått kompetansesenter når det åpner til våren: