Aksjeverdien på Norway Royal Salmon (NRS) steg ifølge Finansavisen med 10 prosent (verdt rundt 400 millioner kroner) i går etter at det ble kjent at selskapet likevel får bruke steril fisk i lakseoppdrett.

Helge Gåsø, som er styreformann og gjennom selskapet Gåsø Næringsutvikling AS hovedaksjonær i NRS, økte dermed sine verdier med rundt 60 millioner i går.

Mattilsynet ville nekte oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon å sette ut steril laks i merdene. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) hastebehandlet klagen og ga selskapet medhold i løpet av én dag.

– Her har embetsverket jobbet på høygir. Vi la alle saker til side og prioriterte dette, sier Sandberg til Adresseavisen.

Fiskeriministeren sier at Norwegian Royal Salmon sto i fare for å tape verdier for 400 millioner kroner dersom de ikke fikk lov til å sette ut fisken.

– Jeg har et ansvar for å ivareta statens og selskapets interesser, og vi sto i fare for å måtte destruere mye fisk, sier Sandberg.

Per Sandberg, fiskeriminister

Sist fredag varslet selskapet at Mattilsynet hadde avslått søknaden om å sette ut såkalt triploid laks i merdene i Nord-Norge.

Triploid laks er fisk som er sterilisert under trykk og oppdrett krever dispensasjon fra akvakulturforskriften. Mattilsynet sa nei på grunn av manglende dokumentasjon på god fiskevelferd, men dette vedtaket er nå satt til side.