Salmar-fondet er fyllt opp på nytt. Fondet skal som tidligere gi økonomiske bidrag til stimulering og utvikling av kultur- og næringslivet på Frøya.

I år skal det deles ut 450.000 kroner. Det kan søkes om midler til grendeutvikling mot barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner, forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid og nyskapende og kreative tiltak for allmenheten med spesielt fokus på intergrering.

Søkere må være hjemmehørende i Frøya.

Søknadsfristen er 16. oktober. Søkandsskjema finnes på Frøya kommunes nettside