- Vi ble enige om at vi er fortsatt er uenige, sier leder i Mausund fiskarlag, Roger Iversen, etter gårsdagens møte med Salmar.

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune valgte i siste møte å utsette sin høringsuttalelse på Salmars søknad om ny oppdrettslokalitet.

Lokaliteten ligger ved Salatskjæra nordvest for Mausund, og det lokale fiskarlaget har levert en kraftig protest på at det blir etablert oppdrettsanlegg der. De viser til at dette er en viktig krabbe- og fiskeplass, og at to lokale fiskere vil miste sin faste krabbelokalitet hvis det blir lagt oppdrettsanlegg der.

Administrasjonen gikk også inn for at Frøya kommune skulle si nei til denne lokaliteten.

Men etter torsdagens møte mellom Mausund fiskarlag og Salmar må Reppe belage seg på at saken kommer tilbake til utvalget i samme form.

- Jeg har et styrevedtak å forholde meg til, så jeg kan ikke komme opp med noen ny lokalitet til Salmar i et slikt møte. Og det er ikke sånn at man kan gjøre tilpassinger og endringer på den lokaliteten som er foreslått. Samme hvordan man snur og vender på et oppdrettsanlegg ved Salatskjæra, så vil det ikke bli mulig å drive fiske der. Møtet ble holdt i en fin tone, og vi ble vel enige om at vi fortsatt er uenige. Så nå spilles ballen over til kommunen og fylkeskommunen, sier Roger Iversen, leder i Mausund fiskarlag.