Det var et sørgelig syn som møtte en HF-leser og hans familie på Lya i helgen. Det som skulle bli en hyggelig kosetur for familien ble en trist opplevelse. En havsule hadde fått nebbet surret fast i gamle garnrester eller tauverk. Ute av stand til å åpne nebbet og fange mat har den sannsynligvis sultet i hjel.

- Barna på fem og åtte år synes det var ille å se at fuglen hadde dødd på en slik måte. De har jo sett lignende bilder på TV, men at forsøplingen kan ha slike konsekvenser i vårt nærmiljø ble en vekker, forteller familiefaren.

- Barna husker hvalen med all plasten fra TV, og kunne relatere denne hendelsen til det som har skjedd med havsula. Det var overraskende mye søppel langs strendene der, og en oppvekker for oss alle, sier HF-leseren.

Arvid Bredesen i Norsk Ornitologisk Forening avd. Hitra og Frøya forteller at det ikke er uvanlig at nettopp havsuler surrer seg fast i tauverk og lignende.

- Dette er faktisk et problem i kolonier. Skarver og suler bruker mye rester av tauverk, trålposer og garnstumper til reirmateriale. Ikke sjelden blir både unger og voksne fugler hengende fast og lider en ublid skjebne, forteller Bredesen.

- Også tauverk o.l som fester seg på føtter og nebb (som her) forekommer i koloniene. Men fuglen på bildet så ut til å være en ungfugl (2-3 år gammel) og har nok ikke fått tauverket på seg under hekking da den trolig er for ung til å hekke. Hvordan den har klart å surre dette inn i nebbet er derfor et mysterium, sier han.