Kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne på Hitra, Miriam Baglund, deltok i helga som delegat på partiets Landsmøte på Lillehammer.

Der vedtok partiet programmet de skal gå til valg på ved høstens stortingsvalg, og der har naturvern en stor rolle - med et eget kapittel viet til havet og kysten. Blant annet er følgende vedtatt:

  • Oppskalere innsatsen mot marin forsøpling kraftig ved å styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, etablere en skjærgårdstjeneste langs hele kysten og etablere mottaksanlegg for marint avfall.

  • Etablere en egen handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler.

  • Gjøre «Fishing for litter» til en permanent og landsdekkende belønningsordning der både fiskere og folk flest kan levere inn marint avfall og få en vrakpant for avfallet.

- Lokalt har MDG Hitra jobbet for en skjærgårdstjeneste i øyregionen og ved siste kommunestyremøte svarte ordføreren positivt på oppfordringen om at Hitra kommune må bli med på et fylkeskommunalt pilotprosjekt om nettverksbasert skjærgårdstjeneste. Arealavgift til havs er også foreslått, forteller Baglund.

- Det er viktig at de felleseide naturressursene både til lands og til havs kommer lokalbefolkningen til gode, ikke private bedrifter utenfra. Derfor vil MDG at kommuner skal ha mulighet til å innføre arealavgift til havs, sier hun.

På landsmøtet deltok også blant andre førstekandidat for De Grønne i Sør-Trøndelag, Gjertrud Berg, og 6. kandidat Roman Dembski Lund, Hitra.

Landsmøtet satte også fokus på at kollektivtilbudet.

- Kollektivtilbudet må styrkes betraktelig i distriktene slik at det er mulig å reise klimavennlig både i bygd og by. Det er vedtatt å etablere en bygdemiljøpakke med blant annet distriktsvennlig pendlerfradrag og å satse mer på buss. Kollektivtilbudet er veldig dårlig på Hitra, så en slik distriktsatsning er nødvendig og erkjenner store avstander mellom grender og kollektivtrafikknutepunkt, sier Baglund.