Ny kai ved Trondheim lufthavn Værnes er under planlegging.

Planen er å flytte laksetransporten over fra vogntog til båt, og laksen kan dermed være i Asia 12 timer etter den er slaktet, skriver NRK.

– Det kjører en enorm mengde laksetrailere fra Frøya og Hitra i dag. Det er en vinn-vinn-situasjon å få denne transporten over på båt og direkte ombord i fraktfly, sier leder i plankomiteen i Stjørdal, Rolf Charles Berg (Sp).

Berg sier han håper oppdretterne ser fordelen med prosjektet.

En avgjørelse om en kai skal etableres eller ikke må tas innen kort tid, fordi det skal bygges en firefelts vei på E6 i nærheten.

– Det haster med å få avgjort om det skal bygges kai. Det begynner å ta ut masser i 2019, sier Geir Falk Anderssen i Stjørdal Høyre.