Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegget på Kamholmen i Frøya. Lokaliteten drives av Erviks Laks og Ørret AS.

- Alle som driver med aktivitet i området og som ferdes der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, skriver Mattilsynet på sine nettsider. Mattilsynet ble varslet om mistanke om ILA 9. september  etter prøver tatt av fiskehelsetjenesten- Det er sendt prøvemateriale til Veterinærinstituttet for eventuelt kunne verifisere diagnosen.

- Dersom mistanken om ILA bekreftes, vil Kamholmen pålegges utslakting innen en kort frist. Fisken er utsatt i dette anlegget for kort tid siden. Kamholmen ligger like utenfor kontrollområdet for ILA som ble opprettet etter utbrudd av ILA på to lokaliteter i Frøya i april. Lokaliteten er lokalisert i et oppdrettstett område med flere lokaliteter med fisk av ulik størrelse. Området grenser til andre områder der det også er mye oppdrettsfisk, skriver Mattilsynet.

For kort tid siden ble det også mistenkt ILA-utbrudd ved lokaliteten Salatskjæra ved Mausund, men dette ble senere avkreftet.

ILA er skadelig for fisk, men ikke for mennesker. Sykdomsutbrudd kan påføre oppdretterne store økonomiske tap.