Onsdag kl. 19 sender vi det to timer opptaket fra tirsdagskveldens folkemøte i reprise.

Det åpne folkemøtet i kulturhuset på Sistranda handlet om framtidig organisering av studietilbudet ved Guri Kunna videregående skole. Møtet ble arrangert av Frøya næringsforum og FAU Sistranda skole, og både fylkets øverste skoleleder Inger Christensen og Guri Kunna-rektor Espen Arntsberg kom for å orientere og svare på spørsmål.

Sendingen er produseret i et samarbeid mellom lokalavisa Hitra-Frøya og Frøya Film & Bilder.

Hans Anton Grønskag har laget flere skisser av hvordan han forestiller seg sagnfiguren Guri Kunna, som er opphavet til navnet på den felles skolen for Hitra og Frøya. Foto: Picasa