Arbeiderpartiet foreslår påbud om bruk av redningsvest i fritidsbåt opp til åtte meter.

- Vi vil redde liv. Dødsulykkene på sjøen blir flere. I fjor druknet 34 mennesker i fritidsbåt, og 27 av disse manglet redningsvest, påpeker stortingsrepresentant Else-May Botten.

Hun er en av initiativtakerne til lovforslaget som Arbeiderpartiets stortingsgruppe har stilt seg bak. Forslaget går ut på at vest påbys i fritidsbåter opp til åtte meter, så lenge båten er i fart.

Botten er forberedt på innvendingene som kan komme:

- Noen vil sikkert spørre hvorfor vi ikke gjorde dette da vi satt i regjering. Svaret er at påbud alltid vil være en avveining, men at de nye 2013-tallene gjorde oss overbevist. De viste ny økning i drukningsulykker på tross av flere tiår med holdningskampanjer, og på tross av snart 20 år med påbud om vest om bord. Tiden er nå moden for å ta neste steg. Kampanjene må fortsette, men et påbud om bruk vil være en svært god drahjelp som ikke minst Redningsselskapet har etterlyst lenge, sier Botten i en pressemelding.

- Dette er alltid en avveining, men forslaget vårt er ikke vesensforskjellig fra påbudet om bruk av bilbelte – et påbud som har mildt sagt bred tilslutning i folket. I spørsmålet om vestpåbud viser en fersk sjøvettundersøkelse at 94 prosent av norske kvinner støtter dette, det samme gjør 71 prosent av mennene, påpeker Botten, og legger til: