En fast båtrute mellom Jøsnøya på Hitra og kontinentet med laks ombord, har vært på ide- og ønskestadiet i en årrekke. I dag avslørte Egil Ulvan rederi AS at de starter opp fast båtrute med laksefrakt fra i sommer.

-  Vi har gjort avtale med et oppdrettsselskap om et prøveprosjekt vedrørende frakt av fersk laks fra Hitra til Danmark, med første forsendelse i august.

Det fortalte daglig leder Arild Hoff i Ulvan Personal AS / Egil Ulvan Rederi AS i en epost til politikere fra Hitra, Frøya og Trondheim, som torsdag og fredag er samlet på Hitra for å diskutere nettopp blant annet sjøveis transport av laksen. Også representanter fra oppdrettsnæringa, rederiene og norske og internasjonale havneselskaper deltar på konferansen disse dagene.

- Lasten skal gå i container med våre linjefartøy som profileres under "With Line" og som skal ha regulere anløp av Danmark, forteller Hoff.

Da beskjeden fra Hoff, som selv var forhindret i å delta i konferansen, ble lest opp, utløste det applaus fra forsamlinga. Mange av aktørene i bransjen har jobbet i årevis for at nettopp en slik fast båtrute skal se dagens lys. Mange av aktørene ga spontant ros for at Egil Ulvan Rederi AS tar sjansen og satser. For som mange påpekte under dagens konferanse; det skjer ikke noe før noen tar sjansen på å sette igang.

Ifølge Hitra-ordfører Ole L Haugen, som er vertskap for fellesmøtet mellom Hitra, Frøya og Trondheim, er det blant annet tanking av billigere LNG (gassdrivstoff) i danske Hirtshals som gjør at Egil Ulvan Rederi AS kan finne det lønnsomt å drive en slik fast båtrute.

Egil Ulvan Rederi AS har forretningsadresse Trondheim og eies av Egil Oddvar Ulvan og Ivar Ulvan fra Knarrlagsundet. I fjor høst kjøpte rederiet MV "Silver River" og døpte henne om til "With Frohavet".

- Med kjøp av MV "Silver River" styrker selskapet sin posisjon som en av de ledene aktørene på frakt av gods langs norske kysten. I et marked med stadig større muligheter gjør ervervelsen av skipet selskapet i stand til å møte behovene i markedet, uttalte daglig leder Arild Hoff den gang.

Egil Ulvan Rederi AS har fra før fartøyene «With Junior», «Kristian With», «Mikal With», «With Harvest» og «With Marine».

- Skipet får navnet «With Frohavet» som er historisk betinget og representer i så måte selskapets snart 100 årige historie, sa Hoff.