Onsdag møttes politiet, Statens vegvesen, politisk og administrativ ledelse i Frøya og Hitra kommuner, samt andre aktuelle etater, for å diskutere hva som kan gjøres for å få ned antallet rus- og hastighetskjøringer på Frøya, men også på Hitra.

Gunn Iversen Stokke, nestleder i fylkets trafikksikkerhetsutvalg, hadde tatt initiativ til møtet.

- Vi har fulgt med på det som skrives i media om rus og trafikkfarlig bilkjøring, og ser at Frøya skiller seg ut med et større antall enn resten av fylket. Og Hitra henger ikke langt etter.

Varsler hverandre om kontroller

Det ble vist frem statistikk fra Statens vegvesen som viste at mens antall alvorlige ulykker gikk ned i fylket og i landet, var antallet stabilt på Frøya og Hitra.

- Når jeg tidligere har diskutert dette temaet med folk fra Frøya og Hitra så har jeg fått hørt at ungdommen varsler hverandre om kontroller og hvor politet er gjennom SMS og facebook, og at politiet må finne andre måter å stoppe dem på. Men jeg tenker at det er feil fokus. Vi voksenpersoner må heller fortelle ungdommen konsekvensene av at de kjører for fort. At de kan havne i begravelsen til noen de kjenner. Og at det ikke bare får konsekvenser for øyeblikket, men at det er noe som vil følge dem gjennom hele livet, sa Stokke.

Sertifisert som trafikksikker kommune

For å hjelpe kommunene med dette hadde hun flere tilbud om konkrete verktøy å komme med.

- Det ene er Trafikksikker kommune, som vi tilbyr i samarbeid med Trygg trafikk. For å bli sertifisert som trafikksikker kommune må trafikksikkerhetsarbeidet være forankret hos ordfører og rådmann, og at kommunene har et eget utvalg med ansvar for trafikksikkerhet, var blant kriteriene Stokke nevnte.

Dersom kommunene blir med på denne ordningen kan fylkeskommunen tilby bistand til å lage kommunale trafikksikkerhetsplaner, og hjelpe til med tilskudd og 50 tusen kroner hver til de neste to kommunen som blir sertifisert, fortrinnsvis Frøya og Hitra.

Risikoutsatte unge menn

To andre verktøy som Stokke kunne tilby var RPM( Rett På Målgruppa).

- Dette verktøyet rette seg mot spesielt risikoutsatte unge menn, eller verstingene som kjører for fort eller kjører i rus, ved å få dem med på møter og samlinger for å få dem til å forstå konsekvensen av sine handlinger.

Det tredje verktøyet var Er du sikker?

- Det handler om å rekruttere ambassadører på skolen, som kan lage arrangement og tiltak på skolen som går på trafikksikkerhet i en periode. Den skolen som lager flest arrangementer får en konsert med OnklP som premie.

Vil signere så raskt som mulig

Frøya-ordfører Berit Flåmo og Hitra-ordfører Ole Haugen sa at de ønsket å signere en slik avtale så raskt som mulig.

- Vi har jobbet alt for dårlig med trafikksikkerhet og rus. Det viser statistikken. Heldigvis har tallene fra Ungdata-undersøkelsen fått oss til å våkne. Jeg er glad for at vi er samlet her og at vi kan finne langsiktige verktøy som virker, sa Flåmo blant annet.

- Jeg signerer med en gang. Det er ikke noe å tenke på, sa Haugen.