Dette er et leserinnlegg, signert Svein Otto Nilsen

Avviste mere asfalt på fylkesveiene

Et flertall i komiteen for kollektivtrafikk og regional utvikling i fylket avviste 13. april et forslag om å sette av 70 millioner som et engangsbeløp til reasfaltering og grusing på fylkesvegene.

Forslaget ble fremmet av Høyre som kun fikk støtte av undertegnede som er Pensjonistpartiets representant i komiteen. Forslaget fikk bare 4 stemmer (3Høyre og 1 Pensjonistpartiet). 7 stemte i mot.

Forslaget ble fremmet ifm. det regnskapsmessige mindre forbruket for 2015 og hvor mye som skulle settes av til disposisjonsfondet.

Hitra og Frøya kommer dårlig ut når det gjelder asfaltering i 2016. Statens vegvesen skal asfaltere ca 17 mil fylkes- og riksvei i Sør-Trøndelag i år. I Sør-Trøndelag er det til sammen ca. 39 mil riksvei og ca. 300 mil fylkesvei. Det sier alt over hvor lite penger som brukes på dette.

Totalt skal det legges 114.000 tonn asfalt i fylket i 2016. Det blir lagt asfalt for 129 millioner kroner. Dette er uansett alt for lite slik situasjonen er på veistandarden i distriktet.

Tre korte strekninger med asfalt er det øyregionener tildelt for denne sesongen; veien ut til Uttian, ved rundkjøringa på Hammarvika og et par kilometer fra Hellesvik-krysset mot Gursvikdalen.

Frøya får noen smuler av kaka, mens Hitra ikke en gang får en eneste smule til asfaltering.

Det er beklagelig at politikerne på fylkestinget ikke ser nødvendigheten til å bevilge midler til asfaltering av fylkesveiene.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag