Dette er et leserinnlegg, signert Gunn I. Stokke (Sp):

Nei til bare asfalt, betyr ja til mer

I flere av fylkets aviser er det satt fram påstander om at flertallsgruppen på Fylkestinget, ikke vil bruke 70 mill av fjorårets mindreforbruk på asfalt.

Høyre og Pensjonistpartiet ønsket å bruke hele potten på asfalt, noe posisjonen mener er for enkelt. Vi har mange hull, både i asfalten og på andre områder som det er viktig å få fylt. Blant annet utbygging av bredband og god mobildekning i hele fylket.

Senterpartiet, sammen med flertallsgruppen på Fylkestinget, jobber nå med å forme sitt innspill på bruk av disse pengene. Senterpartiet er opptatt av at pengene brukes på en slik måte at det gjør en forskjell for de aller fleste. Selvfølgelig er asfalt bra for mange, men for de eldre som enda er hjemmeboende, er det avgjørende med god digital infrastruktur, slik at de kan benytte de digitale tjenester som finns i deres kommune. Hjemmetjenesten er også avhengig av dette. Mobil og bredband er også viktig for kommunens innbyggere generelt, for skolene og for næringslivet som i dag er avhengige av disse tjenestene.

Og så har vi andre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak på fylkesveiene, som også er avhengig av mere penger.

Fylket vårt har et rikt kulturliv, og frivilligheten er stor. Spel og festivaler lider under regjeringens budsjettkutt, der har vi også  hull og tette.

Når man nå har mulighet til å være med på å styrke noen av disse områdene, er det viktig å ikke bare være populistisk og ta det første man kommer på. Høyre og Pensjonistpartiet har også velgere som er avhengig av styrking av  andre områder enn kun asfalt.

Senterpartiet sa ikke nei til mer asfalt, men ja til noe som kan bety noe for langt fler.

Fylkesutvalget behandler saken på tirsdag.

Gunn I. Stokke, Sp

Fylkesvaraordfører ST