Høyres fylkesgruppe vil bruke 70 millioner kroner fra fjorårets overskudd i Sør-Trøndelag fylke som en krise-pakke og engangsbeløp for å få mer asfalt på veiene.

- Vi har mottatt nødskrikene fra Hitra og Frøya angående veivedlikehold og tar advarslene på fullt alvor, sier Guro Angell Gimse (H), nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lokalavisa Hitra-Frøya har den siste tida skrevet om mange bilister og lokalpolitikere som fortviler over oppsprukken asfalt og farlige "renner" i veien. Angell Gimse sier hun håper å få de andre partiene med på å doble budsjettet for reasfaltering.

- Det er et årlig behov for 144 mill kroner for å holde dagens standard. 64 millioner var avsatt til dette i 2015. Vi foreslår nå en satsning i 2016. Det enorme vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i Sør-Trøndelag er svært alvorlig, sier hun. Lokalpolitiker Dag Willmann (Hitra Høyre) kaller veistanderen trafikkfarlig. Det samme sier Høyres fylkestingsrepresentanter Jan Grønningen og Rune Schei.

- Dette er en velkjent utfordring som nå må tas på alvor, sier de. Guro Angell Gimse vil overlate til veivesenet å avgjøre hvor mer asfalt skal legges.

- Det er nødskrik fra mange steder i fylket, for eksempel Fv. 30. Men jeg håper mye kan havne i øyregionen også. Jeg kjørte veien sjøl i påska; det er skikkelig ille mellom Gjølme og Hitra, og mye dårlig vei også på Frøya. Når noen ute hos dere til og med foreslår å vurdere og bruke bompenger til vedlikehold, da syns jeg det sier mye hvordan man opplever situasjonen. Nå er en sånn løsning prinsippielt vanskelig, men når noen er villig til å bruke penger fra egen lomme til asfalt, så er ikke ordet krise noe overdrivelse, mener Gimse.

- Går det an å få flertall for et slikt forslag?

- Det blir nok ikke 70 millioner, men i dag har jeg fått vite at flertallet er villig til å bli med så langt som til 50 mill. Det er kjempebra, selv om vi skulle hatt mer.